Responsive Menu
Add more content here...

Cito-toetsen groep 5Als ouder word je graag op de hoogte gehouden van de vorderingen van je kind op school. Je wil weten of hij de lesstof begrijpt, het tempo kan bijbenen en of hij met zijn nieuwe kennis ook iets kan doen. En wat zeker zo belangrijk is: of je kind het op school naar zijn zin heeft. Leren is leuk, zolang frustratie achterwege blijft.

Op de meeste basisscholen in Nederland worden de Cito-toetsen afgenomen. Meestal worden er van elk onderdeel twee toetsen per jaar afgenomen: midden groep 5 (M5) en eind groep 5 (E5). De toetsen zijn een momentopname, maar zeggen wel degelijk iets over de voortgang van je kind en de te verwachten successen of problemen in de toekomst.

Naar de website…

Ga naar de inhoud