Responsive Menu
Add more content here...

Deze site is in de eerste plaats bedoeld voor juffen en meesters in het basisonderwijs. Op deze site biedt Hannah materiaal aan dat met name bedoeld is voor zelfstandig gebruik door de leerlingen, als herhaling of als verdieping. De meeste materialen zijn bedoeld voor de groepen 5 tot en met 8.

Naar de website…

Ga naar de inhoud