Responsive Menu
Add more content here...

EnergieGenieAlle jongeren krijgen te maken met de energietransitie en klimaatverandering. Daarom is het belangrijk dat ze hierover leren. Door de snelle ontwikkelingen rondom deze onderwerpen, ontbreekt het huidige onderwijsmethoden aan actuele informatie. Online is er wel veel over te vinden, maar dat sluit niet goed aan op de belevingswereld van jongeren.

Dankzij EnergieGenie Next worden jongeren voorzien in actuele, juiste en begrijpelijke informatie over klimaat en energie. Ze worden zich bewust van de noodzaak van de energietransitie. Ook worden ze geënthousiasmeerd om een duurzame bijdrage te leveren, door hun gedrag te veranderen of een opleiding of baan te kiezen die helpt de energietransitie te verwezenlijken. De informatie wordt op een toegankelijke manier gepresenteerd, zodat het voor iedereen interessant is.

Ben jij docent en wil je een les geven over klimaat en/of energie? Aardrijkskunde, economie, maatschappijleer, Nederlands, scheikunde… voor ieder vak zijn er lessen!

Naar de website…

Ga naar de inhoud