Responsive Menu
Add more content here...

Landelijk Informatie Centrum HoogbegaafdheidBij de term ‘hoogbegaafdheid’ denken mensen al snel aan personen als Mozart en Einstein; genieën met een groot intellectueel erfgoed. Toch zijn lang niet alle hoogbegaafden zo herkenbaar aan hun intellectuele prestaties. Wat is hoogbegaafdheid precies? Dit is een vraag waar psychologen en experts nog geen eenduidig antwoord op kunnen geven. Gelukkig bestaan er wel toonaangevende modellen en definities van hoogbegaafdheid. Het Landelijk Informatiecentrum Hoogbegaafdheid gaat bij het definiëren van hoogbegaafdheid uit van het triadisch interdependentiemodel van Renzulli en Mönks, geïnterpreteerd door experts uit het werkveld.

Naar de website…

Ga naar de inhoud