Responsive Menu
Add more content here...

Voor Jeugd & GezinIn het programma Zorg voor de Jeugd werkten gemeenten samen met professionals, jeugd(hulp)organisaties, ministeries en cliëntenorganisaties aan betere hulp voor kinderen, jongeren en gezinnen. Het programma liep van 2018 tot 2021. Om alle waardevolle rapporten, handreikingen, werkboeken en informatie beschikbaar te blijven stellen voor professionals die met jeugd werken, is deze website voor Jeugd & Gezin opgestart.

Naar de website…

Ga naar de inhoud