Responsive Menu
Add more content here...

Hulpmiddelen - EzelsbruggetjesRekenen:

Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord

M(eneer)    = machtsverheffen
V(an)         = vermenigvuldigen
D(alen)      = delen
W(acht)     = worteltrekken
O(p)          = optellen
A(ntwoord) = aftrekken

Wanneer je in een opgave meerdere verschillende handelingen moet doen, maak je gebruik van Meneer Van Dalen Wacht Op Antwoord.

Let op!!
Wanneer er haakjes in de som staan, altijd eerst de som tussen de haakjes uitrekenen.

Om nooit te vergeten!!

1 dozijn = 12 stuks
1 gros = 12 dozijn
1 gros = 144 stuks

Taal:

’t Fokschaap

De letters uit ’t fokschaap geven aan of een zwak werkwoord een ’t’ of een ‘d’ krijgt bij het vervoegen. Neem het hele werkwoord (bijvoorbeeld werken) neem de stam (werk), dit eindigt op een ‘k’. De ‘k’ zit in het fokschaap, dus een ’t’ in de verleden tijd: ‘hij werkte’.

Zwakke of sterke werkwoorden?

Bij het vervoegen van een zwak werkwoord verandert de klank niet… Daar is dit werkwoord te zwak voor (bijv. werke / werkte). Sterke werkwoorden hebben wel “genoeg kracht” om de klank te laten veranderen (bijv. lopen / liep).

U wordt JOU!
Weet je niet wanneer je “jou” en wanneer “jouw” moet schrijven? Vervang het door “u” of “uw”! Voorbeeld: “Uw boek”, dus “Jouw boek”

T op het einde

Bij woorden die eindigen op een d is het moeilijk te horen of er nog een t achter moet. Vervang het woord met lopen en je hoort meteen of daar een t achter moet!

Ga naar de inhoud