Responsive Menu
Add more content here...

Hulpmiddelen - ProcentenProcenten …..

Onthoud:
**100% is alles
***1% is 1/100 deel
****Als je een “procentensom” moet berekenen is er een manier die altijd werkt!!
Neem altijd eerst 1/100 deel. Dat doe je door door 100 te delen. Delen door 100 betekent dat er 2 “nullen”van het getal afgaan,

of: als er geen nullen zijn, de komma twee plaatsen naar links kan verhuizen!! ..Vermenigvuldig de uitkomst met het percentage dat je nodig hebt.

VOORBEELD

26 % van 37.100
1% = 371
26 x 371 = 9.646

of:

26% van € 631,-
1% = € 6,31
26 x € 6,31 = € 164,06

**** In sommige gevallen kun je de berekening in 1 keer in orde maken, we spreken dan van een “mooi percentage”. Een voorbeeld hiervan is 50%. Je weet vast wel dat 50% de helft van 100% is. Je kunt dus in dat geval ook de helft het getal nemen.

Andere “mooie percentages” zijn:

Percentage         breuk          kommagetal
50%                    ½                   0,5
25%                    ¼                   0,25
10%                  1/10                 0,1
5%                    1/20                 0,05
75%                    ¾                   0,75
20%                   1/5                  0,2

Voorbeeld: 25% van € 2000
¼ deel van € 2000
€2000 : 4 = € 500

Percentages die je ook tegen kunt komen zijn:

12 ½% = ⅛ deel
37 ½% = ⅜ deel
62 ½% = ⅝ deel
87 ½% = ⅞ deel

1) Kijk wat 100% is.
2) Deel dit getal door 8
3) Je weet nu wat ⅛ deel is.
4) Vermenigvuldig dit dan met de teller die bij de breuk hoort.

Biivoorbeeld: 37 ½ % van € 800 =
1) € 800 = 100%
2) € 800 :  8 = 100
3) ⅛ deel van € 800 = € 100
4) € 100 x 3 = € 300 ( want 37 ½ % = ⅜ deel!! )

Maak bij “mooie percentages “ dus niet de fout dat je door het percentage deelt, maar door de noemer van de breuk die erbij hoort!!!! B.v: 20 % van 1600= DEEL 1600 NIET DOOR 20, MAAR DOOR 5, want 20% is 1/5 deel en niet 1/20 deel!!!!!

Nog meer van die percentages zijn:

11 1/9% = 1/9 deel
66 2/3 % = 2/3 deel
16 2/3 % = 1/6 deel
14 2/7 % = 1/7 deel

En ook:

45 % = 9/20 deel
70 % = 7/10 deel etc.

Ga naar de inhoud