Responsive Menu
Add more content here...

We wonen veilig in Nederland. Dat lijkt heel normaal, maar zo gewoon is dat niet. In het nieuwe lesmateriaal ‘Kijk op de dijk’ leren leerlingen van alles over de dijken die ons beschermen tegen het water. 

Ook ontdekken de leerlingen dat dijken ingewikkelder in elkaar zitten dan ze eruit zien. Het lesmateriaal is in opdracht van Wetterskip Fryslân ontwikkeld in het kader van het dijkversterkingsprogramma dat in 2015 in de provincie Fryslân is gestart. Het lesmateriaal is daarom vooral voor Friese scholen bedoeld, maar kan ook elders in het land worden ingezet.

Het lesmateriaal bestaat uit downloadbare werkbladen. Het lesmateriaal kan gecombineerd worden met een excursie naar de dijk vanuit het bezoekerscentrum van het Ir. D.F. Woudagemaal en het natuurcentrum op Ameland en/of een gastles van de omgevingsmanager.

Kijk voor meer informatie op: www.kijkopdedijkameland.nl en/of www.woudagemaal.nl.

Ga naar de inhoud